Note 8 cũng là chiếc Galaxy Note đầu tiên không có phím home