Iphone

Thời lượng pin iOS 11 chưa bằng nửa iOS 10

Tốc độ hao pin trung bình của thiết bị chạy iOS 10 từ 100% về 0% là 240 phút nhưng iOS 11 chỉ 96 phút. Con số này cho thấy khả năng quản lý pin của ios 11 kém hơn ios 10 rất nhiều.  IOS 11 hao pin như...

Xem thêm
[x]

Thông tin khách hàng đặt lịch

Thời lượng pin iOS 11 chưa bằng nửa iOS 10

error: Content is protected !!