Màn hình j7 sau khi thay thế

Màn hình j7 sau khi thay thế