iphone 7 plus có thể chống nước

iphone 7 plus có thể chống nước